Startkontigent

Pris: 350,-
Inkluderer:
Transport ned fra fjellet
Transport av bagasje fra startområdet til målområdet
Startnummer
Isbjørnbeskyttelse i løypa
Drikkestasjoner

Barn 12-16: kr. 100,-
Barn u/12 år: kr. 100.- (må delta sammen med en voksen, den voksne betaler vanlig pris.)
Barn u/6 år: gratis, men det er viktig at de blir registrert som deltaker.

Lisens

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Ved påmelding til Svalbard Spacerun kan man få kjøpt engangslisens (40kr). Helårslisens kjøpes på nettsiden til Norges Friidrettsforbund.

For mer informasjon se: friidrett.no